söndag 6 maj 2012

VALET I HELLAS (GREKLAND) DEN 6E MAJ 2012

VALRESULTAT

Trots enstaka incidenter om försök till valfusk, genomfördes valet i ett förväntat lugnt klimat.
De första resultat som redovisas av de ansvariga i Aten bekräftar prognoserna som publicerades först strax efter 19:00, de ”exit pol”, som fås efter utfrågningar utanför vallokalerna under dagen.  
Detta i sin tur tyder på att det grekiska folket kom till valurnorna för att straffa tvåpartisystemet. De som inte tvekade att ”sätta” ett omänskligt åtstramningspaket i verket. De som bestämde svälta medborgarna utan att ens fråga dem. Medan är det välkänt att vid valet den 4e oktober 2009 regeringspartiet vann valet genom parollen ”Det finns pengar”.
Lågkonjunkturen, eller snarare investeringsstagnationen som råder i landet, den fortsatta insmugglingen in till landet av ekonomiska flyktingarna (över 1,5 miljoner, idag) samt den okontrollerade brottsligheten, är andra orsaker som kommer att utforma det grekiska folkets val.

Inom parentes uppges valresultatet från 2009.
När rösterna har räknats, de röstberättigade var 9 796 189. Deltog 65,06 %, 6 373 553.
När 98,55 % av rösterna hade räknats får:

ND
SYRIZA (V)
PASOK
OBER.HEL.
KKE
CHR. AYGI
D.VÄNST.
LA.O.S.
EKOL.
D.ALLIAN.
OPPOS.
-
REG.PARTI

-


-


Exit Pol
(Prognos)
17 – 20 %
15,5-18%
14 – 17 %
10 – 12 %
7,5 – 9,5%
6 – 8 %
4,5 – 6,5%
2,5 – 3,5%
2,5 – 3,5%
2,5 – 3,5%
(33,5%)
(4,6%)
(43,9%)
-
(7,5%)
(0,3%)
-
(5,6%)
(2,5%)

KL. 20:00
Efter 10 %,
Av
rösterna


21 -  22 %
15 %
15 %
10 – 11 %
8 – 9 %
6 - 7 %
5,5 - 7 %
2,8 - 3,3 %
2,6 - 3,0 %
2,5 - 2,7 %
Kl. 21:00
Efter 50 %
Av
rösterna


19,8
16,3
13,6
10,5
8,46
7,4
6,0
2,86
2,86
2,69
109
50
42
33
26
22
19
+
+7 maj ´12
Kl. 08.00
98,37 %18,89 %
16,76 %
13,20 %
10,59 %
8,47 %
6,97 %
6,10 %
2,90 %
2,93 %
2,56 %
108 m.
52 m.
41 m.
33 m.
26 m.
21 m.
19 m.
-
-
-

Efter av 20 300/20 605 valdistrikt, d v s 6 281 038 röstberättigade, får:
De 7 största partierna              80,98 %
Övriga partier                          16,66 %
Ogiltiga/blanka                        02,36 %

 PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar