onsdag 8 januari 2014

ΣΟΥΗΔΙΑ: Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν δύο Σουηδῶν δημοσιογράφων2014-01-08, 16:17, +6° Uppsala 6° SV 4 m/s Solen upp kl. 08:45 Solen ned kl. 15:07. Ἓρμημαρ νεφελώδης βροχερός, onsdag molnigt regnigt, Wednesday cloudy rainy.

ἀπελευθέρωσις τῶν δύο Σουηδῶν δημοσιογράφων (Συρία)
http://www.svt.se/cachable_image/1385484422/nyheter/varlden/article1632731.svt/alternates/large/journkomboNY992.jpg

Κύριον θέμα τῶν Σουηδικῶν Εἰδήσεων σήμερον (καὶ δεσπόζον θέμα τοῦ Ἰανουαρίου) ἀποτελεῖ ἀπελευθέρωσις τῶν δύο Σουηδῶν δημοσιογράφων Μάγκνους Φάλκεχεντ καὶ Νίκλας Χάμαρστρομ.
Οἱ ἂνωθι εἰκονιζόμενοι Σουηδοί δημοσιογράφοι Μάγκνους Φάλκεχεντ (Magnus Falkehed) καὶ Νίκλας Χάμαρστρομ (Niclas Hammarström), ἀφέθησαν ἐλεύθεροι μετὰ ἀπὸ 47 ἡμερῶν ὁμηρία. Οἱ δύο δημοσιογράφοι ἀπήχθησαν καθ’ὁδόν ἐκτός τοῦ χωριοῦ Μααλούλα τῆς Συρίας, πλησίον τῶν συνόρων τοῦ Λιβάνου, τὴν 23/11/2013.
- Ἒχουν ἀφεθεῖ ἐλεύθεροι καὶ μποροῦν νὰ ἐπανενωθοῦν μὲ τὰς οἰκογενείας των, ἀναφέρει ἡ Καταρίνα Ἂξελσσον (Catarina Axelsson), ὑπεύθυνη τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας εἰς τὰ Νέα τῆς Σουηδικῆς Τηλεοράσεως (SVT News).
Ἡ Ἐθνική Ἀστυνομία, ἡ ὁποία χειρίζεται ὑποθέσεις ἀπαγωγῶν , εἶναι ἐξαιρετικῶς ὁλιγόλογη ἐπί τοῦ θέματος .
- Εἲμεθα βεβαίως πολύ εὐχαριστημένοι καὶ πιστεύομε ὃτι εἶναι ἐπιτυχία ὃτι ἀπελευθερώνονται λόγῳ τῆς ἐντατικῆς μας προσπάθειας, δικῆς μας και ἂλλων,ἀναφέρει ὁ Χένρικ Μάλμκβιστ (Henrik Malmquist), διευθυντής της Ἐθνικής Ἀστυνομίας, εἰς τὴν Σουηδικήν Τηλεόρασιν (SVT). Καὶ συνέχισε:
- Δὲν θὰ σχολιάσω τὸ κατά πόσον ὑπῆρξεν ὁποιαδήποτε πληρωμή σὲ μετρητά πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῶν δημοσιογράφων, εἲτε πῶς ἒγινε ἡ ἀπελευθέρωσις.
- Δεν σχολιάζομεν τὸ ἐπιχειρησιακόν μας ἒργον, δεδομένου ὃτι ὑπάρχουν καὶ ἂλλοι Σουηδοί ὡς ὃμηροι καὶ μὶα ἢδη ἐπικίνδυνη κατάστασις μπορεῖ νὰ δυσχεραίνῃ ἐπὶ πλέον.
Οἱ δύο δημοσιογράφοι ἀνέφεραν ὃτι εὑρίσκοντο κλεισμένοι εἰς ἓνα σκοτεινόν ὑπόγειον, δίχως τροφή καὶ ἐπίσκεψιν τουαλέτας μία φορά τὴν ἡμέραν. Ὁ Νίκλας Χάμαρστρομ (Niclas Hammarström) ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἢδη ἀπὸ τὸ Σάββατον (4/01/2014), ἲσως ἐπειδή ἦτο τραυματισμένος εἰς τὸ πόδι μετὰ ἀπὸ ἐπιχείρησιν διαφυγῆς.

http://www.svt.se/cachable_image/1389189165/svts/article1629919.svt/alternates/large/Staffan.jpg
δημοσιογράφος Στάφαν Χέϊμερσον
στενός συνεργάτης τῶν δύο, διεθνοῦς κύρους δημοσιογράφος Στάφαν Χέϊμερσον (Staffan Heimerson) ὁποῖος ἒχει ἐργασθεῖ καὶ ταξιδέψει μαζί εἰς τὴν Συρία, στενός φίλος τοῦ Niclas Hammarström παρακολουθῶν ἀνελλιπῶς τὰς ἐξελίξεις ἀνέφερε μὲ δάκρυα εἰς τὰ μάτια:
- Κάθομαι κοιτάζων τὰ πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων, ὃπου γράφεται ὃτι είμαι με δάκρυα στα μάτια, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀλήθεια, εἶναι σὰν μία διαβολοανακούφισιν. Ἢμουν εἰς διαρκήν ἀνησυχίαν καὶ ὑπερέντασιν ἐπὶ 47 ἡμέρας, καὶ ὀκτώ - ἐννέα ἡμέρας εἰς τὴν Βηρυτόν.
Εἰς ἐρώτησιν ἂν ἒχει ἐργασθεῖ ἐνεργῶς νὰ ἐπηρεάσῃ την κατάστασιν ὑπὲρ τῶν δημοσιογράφων, εἶπε:
- Ὂχι τόσο, εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτήν, ὂχι δὲν ἒχω γράψει πολλά πράγματα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὁποῖα γνωρίζω. Ἢξερα μὲ μεγάλη πιθανότητα τὸ χωριό ὃπου μετεφέρθησαν καὶ ποία συμμορία τοὺς εἶχεν ἀπαγάγει καὶ ποῖος εἶναι ὁ ἀρχηγός της. Νομίζω βεβαίως ὃτι οἱ δημοσιογράφοι πρέπει να ἐργάζονται ὡς δημοσιογράφοι καὶ ὂχι ὡς διπλωματικόν ἢ προσωπικόν ἀσφαλείας, ἀλλά εἰς αὐτήν τὴν περίπτωσιν ἁπλῶς ἂς εἲμεθα εὐχαριστημένοι.
Θεωρῶ ὃτι εἶναι πολύ ἀμφίβολον ἂν κάποιοι ἀπὸ μᾶς τὸ ἑπόμενο χρονικό διάστημα θὰ ἐπιχειρήσουν νέα προσπάθεια νὰ καλύψουν τὰ δρώμενα εἰς τὴν Συρία. Ἡ κατάστασις εἰς τὴν Συρία εἶναι ἰδιάζουσα καὶ περίπλοκη.
 PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar