måndag 28 oktober 2013

ΕΛΛΑΣ, 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 – 20132013-10-28, 10:03, 11°C, Uppsala 13°SV 6 m/s  Solen upp kl. 07:00 Solen ned kl. 16:04, Σελάνημαρ βροχερός, måndag regnigt, Sunday rainy.
ΤΟ ΕΠΟΣ. 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 – 2013


Σήμερον ἑορτάζουν ὃλοι οἱ Ἓλληνες.
Πρῶτον ἑορτάζουν τὴν Ὑπέρμαχον Στρατηγόν Ἐλευθερίαν (Ἀθήνην).
Δεύτερον τὸν Ἂθλον τῶν Ἡρώων Ἑλλήνων (ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν) τοῦ Ἒπους 1940 – 41 καὶ
Τρίτον τοὺς Ἀρχαγγέλους Φύλακας, τὸν ἀρχηγόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους Βασιλέα Γεώργιον Β’(Δημοψήφισμα 3ης Νοεμβρίου 1935), τὸν (ἐκλεγμένον) Πρωθυπουργόν Ἱωάννην Μεταξᾶν (25ην Ἀπριλίου 1936) καὶ τὸν Στρατάρχην Ἀλέξανδρον Παπάγον (ἀρχηγός Στρατοῦ ἀπὸ τὴν 22αν Ἰουλίου 1936).


 Ἓλλην,
Οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς αὐτῶν Πανάρχαιας Πολιτείας θέλουν, ἐπιθυμοῦν καὶ ἐπιδιώκουν ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ καὶ νὰ ἀποβάλῃς τὴν ἐσήν Ἑλληνικήν καταγωγήν ,
νὰ ληθαίῃς, λησμονήσῃς τὴν Ἑλληνικήν Πολιτείαν καὶ Κοσμοθεωρίαν καὶ
τέλος  νὰ μὴν ὁμιλεῖς καὶ νὰ μὴν γνωρίζῃς τὴν Ἑλληνικήν Γλώσσαν, τὴν ἐσήν γλώσσαν.
Πρὸς τοῦτο ἐπιδιώκουν νὰ γίνῃς ὁλίγον τουρκοχάζαρος, ὁλίγον γερμανοούννος, ὁλίγον τσιγγανοβεγγαλέζος εἲτε ὁλίγον εὐνουχισμένος καὶ περιτμημένος.
Ὃταν λοιπόν ὁ Ἓλλην μὲ τὸ ὃπλον εἰς τοὺς ὢμους ἀμύνετο «Ὑπέρ Βωμῶν καὶ Ἑστιῶν» εἰς τὰ σύνορα τῆς χώρας (ἐπανακτῶν ἒως τέλους καὶ τὴν Βόρειον Ἢπειρον, ἣν εἶχαν ὑποσχεθεῖ οἱ καλοί σύμμαχοι). Ὃταν ἡ γυνή τῆς Πίνδου σαλτάριζε εἰς τὰ ὂρη εἰς τὰ βουνά τὰ καταχιονισμένα,
Ὃταν ἡ μάνα τῆς Ἑλλάδος, ἡ κόρη καὶ ἡ ἀδελφή ἐφρόντιζαν τὴν Ἑλλάδα εἰς τὰ μετόπισθεν,
Οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος ἒπιναν «κρασί» εἰς τὸ ἲδιο τραπέζιον. Ὃλοι ὁμοῦ. Αδόλφος Χίτλερ, Μπενίτο Μουσσολίνι, Γιόζεφ Στάλιν, βασιλεύς Μπόρις Γ’ τῆς Βουλγαρίας. Ὁμοῦ μετὰ τῶν διεθνῶν τοκογλύφων.


Ἓλλην,
Θέλουν νὰ λές ὃτι εἶσαι καπιταλιστής, σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ἀναρχιστής, φασιστής, ναζιστής, ἰσλαμιστής, ἰεχωβιστής, ὀσμανιστής, δεξιός, ἀριστερός, κεντροαριστεροδεξιός...
Οἱ τοκογλύφοι, οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος, θέλουν νὰ φορᾶς, μίαν ἀπὸ τὰς ἐνδυμασίας των, ἀρκεῖ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝ καὶ ΝΑ ΜΗΝ ΟΜΙΛΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ.

ἲδε κάτωθι:
Τhe Molotov-Ribbentrop pact (formally the Treaty of Non-aggression between Germany and the Union of Soviet Socialist Republics, also called the Hitler-Stalin pact, Nazi-Soviet pact and Communazi pact) was a treaty between Nazi Germany and the Soviet Union, in the opening days of World War II. Some portions of the Molotov-Ribbentrop pact remained in force until the Collapse of the Soviet Union in 1991...
The treaty was signed on August 23, 1939, three days after the start of the Battle of Khalkhin-Gol between the Soviet Union and Japan...
(Ἡ Συνθήκη Μολότοφ-Ρίμπεντροπ (ἐπισήμως ἡ Συνθήκη τῆς μὴ ἐπιθέσεως μεταξύ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Ἑνώσης τῶν Σοβιετικῶν Σοσιαλιστικῶν Δημοκρατιῶν, ὃν ὀνομάζεται ἐπίσης ὡς Σύμφωνον Χίτλερ-Στάλιν, ἢ ναζιστικόν -Σοβιετικόν Σύμφωνον και Κομμουνοναζί Σύμφωνον) ἦτο μὶα Συνθήκη μεταξύ τῆς ναζιστικής Γερμανίας καὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ‘ς τὰς πρώτας ἡμέρας τοῦ Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Ὁρισμένα τμήματα τοῦ Μολότοφ-Ρίμπεντροπ παρέμειναν εἰς ἰσχύν μέχρι τὴν κατάρρευσιν τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τὸ 1991. Ἡ Συνθήκη ὑπεγράφη τὴν 23ην Αυγούστου 1939, τρεῖς ἡμέρας μετά τὴν ἒναρξιν τῆς Μάχης τῆς Καλκίν - Γκόλ μεταξύ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Ἰαπωνίας ...)Boris III, Tsar of Bulgaria (Μπόρις ΙΙΙ, Καῖσαρ τῆς Βουλγαρίας)
...In 1941, Boris allied himself with the Axis powers in an attempt to recover Macedonia from Greece and Yugoslavia, which had been gained by Bulgaria in the First Balkan War and lost again in the Second... (http://en.wikipedia.org). (...Τὸ 1941, Μπόρις συμμάχησε με τάς δυνάμεις του Ἂξονος, εἰς μὶαν προσπάθεια νὰ ἀνακτήσει τὴν Μακεδονία ἀπό τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Γιουγκοσλαβία, ὁποία εἶχεν ἀποκτηθεῖ ἀπό τὴν Βουλγαρία ς τὸν Α' Βαλκανικό Πόλεμον 1912-13, καὶ ἒχασεν καὶ πάλιν(!) ‘ς τὸν Δεύτερον, 1913...).
PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar