tisdag 13 januari 2015

Η ΤΡΙΚΕΦΑΛΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1981) 2010-15

2015-01-13, 17:40, Uppsala 3° SV 3 m/s, Solen upp kl. 08:39 Solen ned kl. 15:17. Ἂρημαρ μᾶλλον αἲθριος χιών, tisdag snöigt, Tuesday clear snow.
ΕΚΛΟΓΑΙ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Η ΤΡΙΚΕΦΑΛΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(1981) 2010-15
ΝΔ (1981, 36%)
(Ἀντώνης Σαμαρᾶς,
ΣαμαροΒενιζέλος)
ΠΑΣΟΚ (1981 47%)
(Γεώργιος Α Παπανδρέου,
Εὐάγγελος Βενιζέλος)
ΚΚΕ (1981, 11%)
(Ἀλέκα Παπαρήγα,
Δημήτριος Κουτσούμπας)ΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙ ΤΗΣ
ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ
ΝΔΠΑΣΟΚ (2015, 20%)
ΣΥΡΙΖΟΠΑΣΟΚ (2015, 24%)
ΑΝΤΑΡΣΥΟΚΚΕ (2015, 5%)ΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΙ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Ο ΚΑΝΕΙΣ (2015, 31%)
(Ὀδυσσεύς κατὰ Πολύφημου)
Ο ΑΛΛΟΣ (2015, 14%)
(Flavius Heraclius Augustus)
Ο ΛΕΥΚΟΣ (2015, 6%)
(Νίκος Καζαντζάκης)
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΣΙΝ ΕΙΣΠΡΑΞΙΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΙΝ ΣΑΥΡΟΕΙΔΩΝ!

Ἃπαντες καὶ Ἃπασαι, Ἓλληνες καὶ Ἑλληνίδες νοοῦν ὃτι οἱ σημερινοί πολιτικοί, ὃλοι ἀνεξαιρέτως τῆς Πασοκαριστερᾶς – διότι  περὶ αὐτῶν πρόκειται εἰς τὰς ἐκλογάς τῆς 25ης – Κάνουν... τὴν δουλειά τους!
Ἒχουν πωλήσει σαυροειδῆ ὡς βακαλέον καὶ περιμένουν νὰ εἰσπράξουν! Ἂλλοι δὲ, οἱ ἐγκάθετοι, «τρίβουν» χείρας καὶ γλείφουν δάκτυλα, ὡς μεσίται καὶ μαυραγορίται, διότι τὰ δημοσκοπικά ποσοστά ὑψηλά ἢ μὴ ἐπιβεβαιώνουν ὃτι «ὁ μισθός θὰ πέσῃ».
Εὒχομαι ὁ Ἑλληνικός λαός «νὰ τραβήξῃ τὸ χαλί" κάτω ἀπὸ τὰς πόδας ὃλων αὐτῶν τῶν «κηφήνων». Εἶναι βέβαιον ὃτι ἀπὸ τὴν 26 Ἰανουαρίου ὃλοι αὐτοί οἱ πολιτικοί θὰ τὸν περιφρονήσουν διότι οὐδεμίαν ἀνάγκην θὰ τὸν ἒχουν. Τοκογλύφοι καὶ ἀριστεροπασόκηδες δὲ, ἐρχόμενοι εἰς τὴν ἐξουσίαν θὰ νομιμοποιήσουν 3.000.000 εἰσβολεῖς λαθραίους, ἐνῶ οἱ ἲδιοι θὰ ἐξασφαλίσουν ἐργασίαν καὶ σύνταξιν ὡς τὸ 2057, ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς ἀπογόνους αὐτῶν.

Ἀναφερόμενος εἰς διαφόρους ἀνακοινώσεις «ἀριστερῶν» καὶ «ἀριστερομορφωμένων» διὰ τὰ τῆς Γαλλίας ἀναφέρω τὰ ἐξῆς:
Οἱ ἀνιστόρητοι τοῦ Συριζα οὐδέν ἀντιλαμβάνονται. ΟΥΔΕΙΣ ἐπιθυμεῖ τὸ ἰζλαμ εἰς τὰς Εὐρώπας (ΛΕΓΩ ἰζλαμ: ἰδ-σλάμ, ἰδεοισλάμ). Καὶ ἂν οἱ Ἀριστεροί ἀκολουθοῦν καὶ ἐνστερνίζονται τὰ ὁρολογίας κὰποιων Σκοτεινῶν Κέντρων, διότι ἡ περιβόητη "ιζλαμοφοβία", ἐπὶ παραδείγματι, οὐδόλως εἶναι ὃρος Ἑλλήνων Γραμματέων. Ἡ "ιζλαμοφοβία" εἶναι εἶς παράξενος ὃρος πρὸς ἀποδοχήν, ὣστε ὡς "πολιτισμένοι" νὰ μὴ φοβούμεθα τοὺς εἰσβολεῖς καὶ νὰ παρέχωμεν εἰς αὐτοὺς λαιμόν καὶ ὀπίσθια.
Ὸἱ ἰσλαμισταί ἀπὸ τὸ 732 μεχ καὶ συνεχῶς ἒως τὸ 1900 ἐθεωροῦντο ἐπιθετικοί, εἰσβολεῖς, σφαγεῖς, κλπ, καὶ ὡς τοιοῦτοι μετεχειρίζοντο. Ὃσοι, ἐκ τούτου, ἂν ὑπάρχουν ἀριστεροί οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται τὴν Ἱστορίαν καὶ τὴν Ἐπιστήμην τῆς Ἱστορίας, ἂς προστρέξουν εἰς τὰ ἑκατομμύρια ἱστορικά κείμενα καὶ ἂς οἰδοῦν(γνωρίσουν) ὃτι ἡ Λιβύη, δηλαδή ἡ Βόρειος Ἀφρική, ἡ Ἀσία (Μικρά Ἀσία καὶ Μέση Ἀνατολή) εἶχαν Εὐρωπαϊκοὺς πληθυσμούς καὶ πολιτείαν ἒως καὶ τὸ 650 μεχ. Ἡ Ἀραβοποίησις καὶ ἰσλαμοποίησις ἐπῆλθεν διὰ βίας καὶ ἐξολοθρεύσεως τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν καὶ κοινωνιῶν. Εἶναι δὲ γνωστόν ὃτι σήμερον ὑπάρχουν ἐλάχιστα ἲχνη τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν πολιτισμῶν ἐκείνων. Μειονότητες αἱ ὁποῖαι καθημερινῶς βάλλονται ἐνῶ τὰ ὁλίγα καθεστῶτα ὃπως τῆς Συρίας, τῆς Αἰγύπτου κα τὰ ὁποῖα παρεῖχαν δικαιώματα θεωροῦνται «φασιστικά».
Διερωτῶμαι, ὡς οἱ ἁπλοϊκοί: «Τὶ στὸ καλό» χρειάζονται ἡ ἱστορία καὶ αἱ ἐπιστῆμαι; Ποῖος ὁ λόγος τῆς εἰσροῆς δεκάδων ἑκατομμυρίων ἰσλαμιστῶν εἰς τὰς χώρας τῆς Δύσεως; Ποῖοι λοιπόν προκαλοῦν καὶ καλλιεργοῦν τὴν ἰδέαν τῆς «μεταναστεύσεως» (ἐδῶ: μετανάσται: invaders), δηλαδή τῆς εἰσβολῆς καὶ κατευθύνουν τοὺς πρὸς τὴν Δύσιν; (Παράβαλε τὸ Isevrop (Εἰς Εὐρώπην), (πιθανῶς Iswest, Ιsdisi, Εἰς Δύσιν) διὰ τῶν Isnik (Εἰς (–βολή) Νίκαια, Istanbulἰς Κωνσταντίνου (μ) πόλιν). Καὶ ἐν συνεχείᾳ ποῖοι ὡφελοῦνται;
Ἒχω τὴν προσωπικήν ἂποψιν, ἀκολούθως, ὃτι ὁ καθείς εἶναι εὐτυχής εἰς τὸν τόπον καταγωγῆς καὶ γεννήσεως του. Θεωρῶ ὡς πασίγνωστον τὸ ὃτι εἰς «τὸν τόπον σου» διαπρέπεις.
Εἰς τὴν ἀλλοδαπήν ἀδρανοποιεῖσαι, ἐξευτελίζεσαι, διασύρεσαι καὶ ὁδηγεῖσαι εἰς τὸν παρασιτισμόν. Οἱ περισσότεροι δὲ καταστρέφονται ὁλοσχερῶς. Ὃσοι δὲ «ἐπιτυγχάνουν» εἲτε ἒχουν ἀπωλέσει τὰ πάντα, δηλαδή ὑγείαν, γλώσσαν, φίλους, νόησιν, χρόνον κλπ εἲτε ἀναμένουν τὰς ἐπιτυχίας τῶν ἀπογόνων.
Ἂς ἐπιστρέψουν λοιπόν ὃλοι οἱ ἒποικοι, πάραυτα ὃλοι οἱ λαθραῖοι, εἰς τὰς ἑστίας των, εἰςτὴν πατρίδαν των. Ἀκόμη καὶ οἱ ἢδη ἀπὸ ἐτῶν διαμένοντες εἰς τὴν Εὐρώπην. Ὃλοι οἱ ὑπούλως ἐκδιωκόμενοι καὶ ἐνδεδειγμένοι πολιτικοί πρόσφυγες, ἀλλά καὶ οἱ μετανάσται.
Κατ' ἐμὲ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
Ἡ Εὐρώπη εἰς ἐμπόλεμον κατάστασιν!
PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar