fredag 16 november 2012

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ

2012-11-16, 11:46, 6⁰С, Ἀφροδίτημαρ νεφοσκεπής, Friday cloudy, fredag molnigt.

Κατ' αρχάς ὃταν πρέπει νὰ ἀναφερθῶμεν εἰς τὴν Ἑλληνικήν Γλῶσσα πρέπον νὰ λέγωμε ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα, τὴν Ἑλληνικήν Γλώσσαν καὶ ὂχι ἡ «Ἑλληνικά Γλώσσα», τὴν «Ἑλληνικά γλώσσα». Ἐν συνεχείᾳ πρέπει νὰ ἐπανέλθωμε καὶ νὰ ἐπανασυνθέσωμε τὴν Ἑλληνικήν Γλώσσαν. Δέον ὃπως θὰ ἐπαναλάβω (μνήσω) ὃτι οἱ λογῆς Γληνοί, ἀριστεροί, κομμουνίστες, πανσοκαγράμματοι, Ρεπούσες, Δραγῶνες, Ράλληδες καὶ λοιποί κατέστρεψαν τήν Ἑλληνικήν Γλώσσαν συστηματικῶς, ἀπὸ τὸ 1917 καὶ εἰς τὸν ἒγγραφο εἲτε τὸν ὀπτικοακουστικόν τύπον ἀπὸ τὸ 1960, οἱ Λαμ-βράκιοι. Ἀλλά ἡ Μεγίστη Καταστροφή ἐπῆλθεν εἰς χῶρον τῆς Παιδείας. Σταδιακή Ἀπαξίωσις τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς, ὑποτίμησις, περιφρόνησις. Δυστυχῶς κάκιστος διδαχή ἐκ τῶν ἰδίων τῶν διδασκάλων. Ἐντρέποντο οἱ Ἓλληνες διδάσκαλοι, φιλόλογοι νὰ ὁμιλοῦν, φάναι τὴν Ἑλληνικήν Γλώσσαν.
Ὃμως ποῖον εἶναι τὸ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ, ὃλοι ἐπαίνευον καὶ παινεύουσι τὴν Ἀγγλικήν, τὴν «Γαλλικήν», τὴν Γερμανικήν!... ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΥΟΝΤΑΙ διότι ὁμιλοῦν διὰ τοῦ fati und mati Vater ein Mutter, father and mother, père d'une mère. Mio padre e mia madre, mamma mia... Vid Zeus! (Οἱ Σκανδιναυϊοί).
Δηλαδή οὒσας γλώσσας διαρθρωμένας κατὰ τὸ πρότυπον τῆς (φασιστικῆς) Ἑλληνικῆς! Δηλαδή τῆς λεγομένης Ἀρχαιοελληνικῆς, τῆς Ὁμηρικῆς... Γνωστὸν ἐπίσης ὃτι πλὴν τοῦ ἑτύμου καὶ τῆς Γραμματικῆς καὶ ἡ Σύνταξις τῆς Ἀγγλικῆς, τῶν γλωσσῶν τῶν Σκανδιναυϊκῶν χωρῶν καὶ ἂλλων Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν συμφωνεῖ τῆς Ἑλληνικῆς (Λατινικῆς) τοῦ 1ου, 2ου, αἰῶνος.
 Ἐπαναφορά λοιπόν, ἐν πρώτοις, τῆς Γραμματικῆς Τζαρτζάνου, δίχως αὐτὸ νὰ σημαίνει αὐστηρή βαθμολόγησι διὰ ὃσους δὲν ἀντέχουν τὸ πολυτονικό.
Ἐπισημαίνω ὃτι ἡ κρίσις = crisis, αἲσθησις = aesthesis ὡς καὶ ἒτος = year, time etc
Ἡ κατεστραμένη ψευδοελληνική τοῦ «ντενεκέ» ἢ τῆς «γκαγκούλας» ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ.
Ἐκπαιδευτικοί τῆς Ἑλλάδος ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΑΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1917. Ἡ "Νέοδημοσιογραφική Λαμπράκεια καὶ ἀριστεριά γλῶσσα" δὲν εἶναι ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Γιὰννης Ρίτσος: Δὲν γράφομε οὒτε λέγομε «γοῦρμο», ἀλλά ὣριμο...
PlatonAfHellas
Ἐνδιαφέρον ὃμως τὸ ἀκόλουθον:
Δεύτερη γλώσσα τα Ελληνικά στα Αυστραλιανά σχολεία! Στείλτε την Δραγώνα να βάλει τάξη!
Ως δεύτερη γλώσσα και όχι ως διδασκόμενη μόνο σε μαθητές και μαθήτριες ελληνικής καταγωγής, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί, αναπτύσσονται τα ελληνικά στα αυστραλιανά σχολεία.

Με την απόφαση αυτή, η ομογενής Ομοσπονδιακή βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Μαρία Βαμβακινού επισημαίνει ότι με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα η ελληνική γλώσσα να διδάσκεται σε όλους τους μαθητές των αυστραλιανών σχολείων και όχι μόνο σε αυτούς που είναι ελληνικής καταγωγής.
Σημειώνεται πως κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε ο Συντονιστή Εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου Μελβούρνης, Βασίλειος Γκόκας που συντόνιζε την παρέμβαση της ομογένειας και ο οποίος τόνισε στην Επιτροπή ACARA ότι:
«Η διδασκαλία των Γλωσσών, όπως τονίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι ένας από τους βασικούς τομείς μάθησης και βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής εμπειρίας όλων των μαθητών. Σύμφωνα, λοιπόν, με το πνεύμα και το σκεπτικό αυτό η ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας θα μπορέσει να:
- Ενεργοποιήσει όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το πολιτιστικό και γλωσσικό υπόβαθρό τους να συμμετάσχουν στην εκμάθηση της Νέας Ελληνικής, αν το επιλέξουν. Στο πλαίσιο αυτό, η αξία της Νέας Ελληνικής θα αποτελέσει επιπλέον εφόδιο για όλους τους μαθητές της Αυστραλίας που θα κατευθυνθούν στις Κλασικές Σπουδές, Βιβλικές Σπουδές, Ιατρική, Φαρμακολογία κ.ά.
- Θα αγκαλιάσει τις μελλοντικές γενιές των μαθητών που επιθυμούν να σπουδάσουν Νέα Ελληνικά, ενώ παράλληλα δεν θα δημιουργήσει προβλήματα σε αυτούς που τώρα φοιτούν.
- Θα αντιμετωπίσει τη λανθασμένη, εδώ και χρόνια, αντίληψη ότι η ελληνική είναι διαθέσιμη μόνο για τους μαθητές που μιλούν την Ελληνική στο σπίτι (και η σχετική εικόνα της γλώσσας θα είναι αντικίνητρο για τη μελέτη της γλώσσας που υπάρχει σήμερα).
- Θα εξασφαλίσει το κύρος της Νέας Ελληνικής στο πλαίσιο του Αυστραλιανού Προγράμματος Σπουδών για όλες τις παρούσες αλλά και τις μελλοντικές γενιές των μαθητών».
Η Επιτροπή ACARA λαβούσα υπόψη τις υποδείξεις της ελληνικής παροικίας αποφάσισε να αλλάξει την προηγούμενη απόφασή της και να επιτρέψει την περίληψη της ελληνικής γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών ως «δεύτερη γλώσσα», στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αλλαγή που ικανοποιεί το αίτημα της ομογένειας και διαμορφώνει νέες, θετικές προοπτικές για τη γλώσσα μας στο αυστραλιανό εκπαιδευτικό σύστημα.
ΑΜΠΕΑναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Νοεμβρίου 15, 2012,  http://olympia.gr.
PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar