söndag 12 augusti 2012

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΚΔΙΩΞΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΔΝΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ!


2012-08-12 23:55, Ἣλειον ἦμαρ νεφελώδης, Sunday cloudy, söndag molnigt.
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΚΔΙΩΞΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΔΝΤ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ!
Πληθαίνουν τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀποκαλύπτουν τὴν ἐπιχείρησι «Ἐξαφάνισις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους καὶ Ἀποτέφρωσις τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς» ἒργον τῶν διεθνῶν τραπεζικῶν καὶ πετρελαϊκῶν καὶ ἐχθρικῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἑταιρειῶν.
Ὑπεράνω τοῦ 50 % τῆς χλωρίδος ὡς καὶ τοῦ 60 % τῆς πανίδος ἒχουν ἢδη ἐξανεμισθεῖ ἀπὸ τὸ 1973 (ὡς τὸ θέρος τοῦ 2012) συμφώνως μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας.
Τὴν Αἰθιοπία, τὴν Νιγηρία, τὰ παρθένα δάση τοῦ Βόρνεο καὶ τοῦ ποταμοῦ Ἀμαζῶνος, ἒχουν ἀκολουθήσει τὸ Νταρφούρ, Νότιο Σουδάν, ὃλη ἡ Ἑλλάς, περιοχές τῆς Ἰταλίας καὶ Ἰσπανίας. Ἡ ἐγκληματική δράσις καὶ μανία, ἡ ἀπύθμενη ἀπληστία καὶ τὸ ἐχθρικό μένος κατὰ τῶν λαῶν τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Νοτίου Εὐρώπης τῶν δολοφονικῶν κέντρων τῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν, φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν, γεωργικῶν ἑταιρειῶν, αὐτοκινητοβιομηχανιῶν καὶ τῶν γνωστῶν διεθνῶς τοκογλυφικῶν τραπεζικῶν παραοικονομικῶν κέντρων καὶ ὀργανώσεων.
Ἡ ἀνάδειξις φαύλων, ἀγραμμάτων, ἀνικάνων, ἀνοήτων καὶ ἀναξίων πολιτικῶν, προσφέρει ἂλλοθι διὰ τὴν ΑΠΑΞΙΩΣΙ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ὣστε νὰ καταρρεύσουν οἱ πανάρχαιες κοινωνίες. Ὃλα τὰ λεγόμενα «ἀριστερά», «δεξιά», «κεντρῶα» κλπ σχήματα ἀποσκοποῦν εἰς τὴν κατάργησι τοῦ στοιχειώδους κυττάρου τῆς κοινωνικῆς δομῆς, τῆς οἰκογενείας, καὶ τῆς Πατριωτικῆς, Ἐθνικῆς, Πολιτειακῆς, Γλωσσικῆς καὶ θρησκευτικῆς Συνειδήσεως τῶν πολιτῶν. Ἡ μόχλευσις διαφόρων συνειδήσεων ὁδηγεῖ εἰς σταδιακή καταστροφή τοῦ Ἀνθρωπίνου εἲδους τῆς Πραγματικῆς Διαφορετικότητος ἐντὸς συγκεκριμένου χώρου καὶ πατρίου ἐδάφους ἐνῶ καταργεῖ τὴν Ἱστορική Ἀνέλιξη τῶν διαφόρων λαῶν καὶ ἐθνῶν εἰς τὸν Χρόνο.
Ἡ Ἑλλάς ὡς καὶ ἡ Νότιος Εὐρώπη (ἀκολούθως ἡ Ἀφρική παραλλήλως) χρειάζεται τὴν σύσσωμη συνδρομή ὃλων τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν διὰ τὴν Ἐπαναφορά τῶν δεδομένων ἐντὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας, Φύσεως καὶ Κοινωνίας, ὡς ὑπῆρχαν εἰς τὰς ἀρχάς τοῦ 19ου αἰῶνος.
Ἡ χρησιμοποίησις τοῦ ὃρου «Ξένιος Ζεύς», ἀποτελεῖ προσβολή διὰ τὴν Πολιτεία τῶν Ἑλλήνων δεδομένου ὃτι ὁ Ξένιος Ζεύς ἦτο ὁ προστάτης τῶν κατατρεγμένων καὶ ἀδικημένων ἐκ τῶν φαύλων ἐξουσιαστῶν καὶ τῶν δημαγωγῶν, ἐνῶ οἱ εὑρισκόμενοι ἀλλοδαποί εἶναι λαθροεισβολεῖς καὶ ἡ ἐκδίωξίς των εἶναι Πατριωτική Ὑποχρέωσις ὃλων τῶν Ἑλλήνων. Τὸ Κατάπτυστο καὶ Ἐγκληματικό Σχέδιο τῶν ἐχθρῶν τῶν Ἑλλήνων ἒχει πλέον ἀποκαλυφθεῖ.
 
Ἀπολύτως κατανοητή εἶναι ὃμως καὶ ἡ ἂποψις τοῦ Σάββα Καλεντερίδη, ὁ ὁποῖος τὴν

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012, εἰς τὸ ἂρθρον του «Περί Ξενίου Διός» ἒγραφεν τὰ ἐξῆς:

ΞЕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ
«Τις προηγούμενες ημέρες άρχισε η Επιχείρηση «Ξένιος Ζευς», με βάση την οποία η Ελληνική Αστυνομία συλλαμβάνει μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, κάνει εξακρίβωση στοιχείων και όσους είναι παρανόμως εισελθόντες στη χώρα και δεν έχουν νόμιμα χαρτιά παραμονής, τους οδηγεί σε κέντρα φιλοξενίας, με σκοπό την απέλασή τους το συντομότερο δυνατόν.
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση και το κράτος επιτέλους ξύπνησαν από τον δεκαετή εθνοκτόνο λήθαργο και αποφάσισαν να επιβάλλουν τη νομιμότητα*, σε ένα ζήτημα που απειλεί την επιβίωση του έθνους και του κράτους, ενώ ταυτόχρονα απειλεί και τους ίδιους τους μετανάστες, νομίμως ή όχι παραμένοντες στην Ελλάδα, αφού οι περιοχές όπου επικρατεί ο «νόμος της ζούγκλας» όλο και διευρύνονται στην Αθήνα και σε άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας μας...»
PlatonAfHellas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar